Presentation

Detta ska bli en sammanfattande version av ”Mångkulturellt FACIT – vitbok om ett förräderi”.

Vitboken ska innehålla 17 ordinarie kapitel:

1. Massinvandring
2. Avsvenskning
3. Diskriminering
4. Orättvisor
5. Lägre kvalitet
6. Islamisering
7. Avdemokratisering
8. Fysisk otrygghet
9. Kostnader
10. Historisk återblick
11. Motståndet
12. Maktens metoder

13. Förljugenhet

14. Argument
15. Vilka bär ansvar?
16. Andra västländer
17. Varför?

Och ett tilläggskapitel:

18. Perspektiv framåt.

Synpunkter välkomnas, om vad som kan läggs till, dras ifrån eller formuleras bättre. Synpunkterna kan antingen läggas in som kommentarer eller sändas som mejl : janmilld@hotmail.com

Det är helt OK att citera ur vitbokens manus, men ange då källan, med en länk.

Viboken i sin helhet finns här:

http://www.bgf.nu/vitboken

Annonser